Sisustusprojektide juhtimine

ASUR Team on pikaajaline sisustusprojektide juhtimise kogemus.
Pakume sisustusprojektide kompleksset juhtimisteenust alates tellijalt lähteülesande saamisest kuni objekti üleandmiseni.

Ülevaade sisustusprojektide juhtimise protsessist:

   1. Viime ennast kurssi mööbli paiknemisega ruumides, spetsifikatsioonidega mööbli koguste kohta ja paigalduseks mõeldud tehnoloogiliste joonistega.
  
   2. Tutvume objektiga:

 • Millisel korrusel asuvad ruumid;
 • Millised on ruumilised piirangud;
 • Millised on kaupade mahalaadimise tingimused;
 • Milline on planeeritav ehitus- ja remonditööde olukord mööbli paigaldamiseks ettenähtud ruumides tööde alustamisel;
   

   3. Tutvume kaupade pakendamisskeemidega.

Saadud informatsiooni põhjal planeerime tööde teostamiseks vajaliku aja- ja tööjõuressursi ning esitame hinnapakkumise. Peale kokkuleppe saavutamist alustab meie projektijuht tööde organiseerimisega:

 • Koostab tarnegraafiku, mis järjekorras kaupu objektile transportida, arvestades kaupade valmimisgraafikut ning parimat võimalikku laadimise ja paigalduse järjekorda;
 • Koostab spetsifikatsiooni mööblidetailide jaotamiseks erinevatesse ruumidesse;
 • Koostab töögraafiku, mis sobib kõikidele osapooltele, on paindlik ning arvestab ka teiste objektiga seotud isikutega;
 • Suhtleb kõigi projektiga seotud kontaktisikutega ning osaleb koosolekutel ja nõupidamistel
   

Projektijuht korraldab töö vastavalt eelnevatele kokkulepetele, kaasnevale tehnoloogilisele dokumentatsioonile ning tähtaegadele. Kõikidele ootamatutele probleemidele leiame lahenduse koostöös asjaosalistega.